Khớp Nối Xoay SHS6000 SERIES / SHH6000 SERIES

SHS6000 SERIES / SHH6000 SERIES Khớp Nối Xoay

SHS6000 SERIES / SHH6000 SERIES

Sae Han Rotary Joints
ROTARY JOINTS

Khớp Nối Xoay

Cấu tạo chi tiết của Rotary Joints

Dòng sản phẩm SHS 6000 và SHH 6000 của Saehan rất phù hợp với những thiết bị hơi và dẫn nhiệt, được sử dụng rất nhiều trong ngành công nghiệp sản xuất giấy, vải và nhựa. Vật liệu này cho phép tựđộng bịt kín theo vòng tròn, vì vậy khả năng chống chọi với áp suất từ bên trong và bên ngoài của nó rất cao.

OPERATION DATA
MAX WATER PRESSURE 20 kgf/㎠G
MAX WATER TEMPERATURE 210℃
MAX HOT OIL PRESSURE 20 kgf/㎠G
MAX HOT OIL TEMPERATURE 350℃
MAX SPEED 350RPM
MEDIA STEAM, HOT, OIL, HOT WATER

※ Trước khi sử dụng vào mục đích khác, vui lòng trao đổi với đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi.

Monoflow Steam And Monoflow of flange Type
& Monoflow For Hot Oil And Monoflow of flange Type

Stationary & Rotating Style Of Duoflow For Steam & Hot Oil

Stationary Style Of Duoflow Flange Type For Steam
& Hot Oil Rotating Style Of Flange Type

Bạn cần hỗ trợ. Gọi ngay

0939 881 992

Newsletter

Thông tin khuyến mãi, sản phẩm của chúng tôi !