Phụ Kiện Air Shaft AIR GUN

AIR GUN

Air Gun


                                  

A Type (V shape)     B Type (1/4", O shape)        C Type (3/8", O shape)

 


Pressure Gun
               
A Type (V shape)     B Type (1/4", O shape)            C Type (3/8", O shape)

Bạn cần hỗ trợ. Gọi ngay

0939 881 992

Newsletter

Thông tin khuyến mãi, sản phẩm của chúng tôi !