Trục bung hơi SEPARATOR AIR PRECISION SHAFTS

SEPARATOR AIR PRECISION SHAFTS Trục cuộn nguyên liệu, Trục Khí Air shaft, Trục bung hơi, Trục khí giữ cuộn

Separator Air Precision Shafts

Trục cuộn nguyên liệu, Trục Khí Air shaft, Trục bung hơi, Trục khí giữ cuộn

  • Lug trên mặt chu vi nâng cân bằng theo hướng chiều dài và kẹp chính xác Disk Block.
  • Đặt Disk Block ở bất cứ vị trí nào cũng không làm biến hình của Lug và có thể kẹp chính xác.
  • Khi vỡ ống Air Shaft có thể ngay lập tức thay ống tại hiện trường.

Bạn cần hỗ trợ. Gọi ngay

0939 881 992

Newsletter

Thông tin khuyến mãi, sản phẩm của chúng tôi !