Trục cuộn nguyên liệu AIR FRICTION BALL SHAFTS

AIR FRICTION BALL SHAFTS Trục cuộn nguyên liệu, Trục Khí Air shaft, Trục bung hơi, Trục khí giữ cuộn

Air Friction Ball Shafts

Trục cuộn nguyên liệu, Trục Khí Air shaft, Trục bung hơi, Trục khí giữ cuộn

  • Nhờ có viên bi, bạn có thể thay cuộn nhanh chóng vàtiện lợi khi lắp đặt lõi giấy.Sau khi vải được cuộn hoàn toàn nó sẽđược chuyển đi dễ dàng, đảm bảo năng suất cho doanh nghiệp.
  • Đường kính bên trong của ống dẫn được căn chuẩn đểđảm bảo độ thẳng.
  • Hiện tượng két xỉ, xảy ra do sức tải khi cuộn vải, sẽđược giảm thiểu so với những loại trục khíđang có hiện nay.

Bạn cần hỗ trợ. Gọi ngay

0939 881 992

Newsletter

Thông tin khuyến mãi, sản phẩm của chúng tôi !