Trục cuộn nguyên liệu AIR SHAFT DẠNG CHỐNG MỘT BÊN

Air Shaft dạng chống một bên Trục cuộn nguyên liệu, Trục Khí Air shaft, Trục bung hơi, Trục khí giữ cuộn

Air Shaft dạng chống một bên

Trục cuộn nguyên liệu, Trục Khí Air shaft, Trục bung hơi, Trục khí giữ cuộn
Canti Lever Air Shafts

  • Không cần tháo Air Shaft trong quá trình thao tác; có thể thiết kế và chế tác nhiều dạng sản phẩm như dạng Lug, dạng leaf.
  • Air Shaft dạng chống một bên được lắp vào trong máy nên không cần thao tác nâng Air Shaft mà vẫn có thể tháo hay lắp lõi dễ dàng.
  • Xin mời liên lạc với bộ phận kĩ thuật của công ty để nhận tư vấn khi chế tác sản phẩm.
  • Xin mời liên lạc với bộ phận kĩ thuật của công ty khi đặt chế tác theo từng mức độ DURALUMIN, STEEL.
  • Hãy sử dụng áp suất 5~7 với trên 3 Air

Bạn cần hỗ trợ. Gọi ngay

0939 881 992

Newsletter

Thông tin khuyến mãi, sản phẩm của chúng tôi !