Trục khí giữ cuộn DISK SEPARATOR AIR SHAFTS

DISK SEPARATOR AIR SHAFTS Trục cuộn nguyên liệu, Trục Khí Air shaft, Trục bung hơi, Trục khí giữ cuộn

Separator Air Shaft

Trục cuộn nguyên liệu, Trục Khí Air shaft, Trục bung hơi, Trục khí giữ cuộn
Disk Separator Air Shafts

  • Sử dụng phản sắt, Aluminium Slitting nên dễ dàng kiểm soát an toàn Disk Block.
  • Kích cỡ lõi Core là ±0.1~±0.15 nên có thể gia công chính xác của các đường kính ống; sản xuất một cách chi tiết chính xác quy trình Slitting sản phẩm.
  • Xin mời liên lạc với bộ phận kĩ thuật của công ty để nhận tư vấn khi chế tác sản phẩm.
  • Xin mời liên lạc với bộ phận kĩ thuật của công ty khi đặt chế tác theo từng mức độ DURALUMIN, STEEL.

Bạn cần hỗ trợ. Gọi ngay

0939 881 992

Newsletter

Thông tin khuyến mãi, sản phẩm của chúng tôi !