Trục khí giữ cuộn SHAFT DÙNG CHO VẬN CHUYỂN

SHAFT DÙNG CHO VẬN CHUYỂN Trục cuộn nguyên liệu, Trục Khí Air shaft, Trục bung hơi, Trục khí giữ cuộn

Shaft dùng cho vận chuyển

Trục cuộn nguyên liệu, Trục Khí Air shaft, Trục bung hơi, Trục khí giữ cuộn

Trục không khí thông thường được cố định và phải cuộn vải khớp với vị trí của ống nhánh nhưng với sản phẩm của Saehan có thể di chuyển theo hướng trục và cuộn vải theo vị trí mong muốn

Bạn cần hỗ trợ. Gọi ngay

0939 881 992

Newsletter

Thông tin khuyến mãi, sản phẩm của chúng tôi !